Export
Exportar. Vender a outros países ou estados.